Οινοποιητική Μονεμβασιάς Τσιμπίδη
Οινοποιητική Μονεμβασιάς Τσιμπίδη

Αναζήτηση

Όροι χρήσης

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.monemvasiawinery.gr λειτουργεί ηλεκτρονικό κατάστημα υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του διαδικτυακού τόπου www.monemvasiawinery.gr όπου αυτό λειτουργεί, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η εταιρία με την επωνυμία “Γ.ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ”, με ΑΦΜ: 082878374 (ΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ), αρ. ΓΕΜΗ:18346239000 και έδρα στο ΡΕΜΑ ΓΟΥΛΕΣΗ, ΑΓΓΕΛΩΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 23052 διαθέτει διαδικτυακό τόπο με ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.monemvasiawinery.gr . Η χρήση του διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος που περιλαμβάνει γίνεται υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω και προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών. Εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, αλλιώς δηλώνει ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά αναφέρονται τιμή, διαθεσιμότητα, φωτογραφία, περιγραφή κλπ) και τους όρους χρήσης της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι χρήστες, κατά την περιήγησή τους στην ιστοσελίδα μετά από κάθε μεταβολή θεωρείται ότι την αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Η εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προβεί σε αναστολή ή διακοπή του συνόλου ή μέρους του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας ή παρουσίασης οποιουδήποτε προϊόντος.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ
Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος του της εταιρίας δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουν όπως και το περιεχόμενο του, κατ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό και κακόβουλο. Επίσης δηλώνουν ότι τα παρεχόμενα από αυτούς στοιχεία κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του, είναι απολύτως ακριβή και σωστά. Η εταιρία δε φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Τέλος, οι χρήστες δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν πάσα ευθύνη από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του λογαριασμού τους, από μη εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα καθώς και την αποζημίωση από οποιαδήποτε βλάβη επιφέρει η χρήση αυτή, στην εταιρία και σε οποιονδήποτε άλλο συνεργάτη του.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση. Δε δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, όπως αυτή αναφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος που παραγγέλθηκε, είναι διαφορετική από την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα. Επίσης δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/πελατών, για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση / ή μη της παραγγελίας τους. Ταυτόχρονα δεν φέρει καμία ευθύνη για άμεση είτε έμμεση ζημιά (ενδεικτικά: διαφυγόντα κέρδη, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, απώλεια στοιχείων και δεδομένων, απώλεια πελατείας κλπ), που μπορεί να προκύψεισε σχέση με τη λειτουργία, ή/και την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι χρήστες-πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται στο διαδικτυακό τόπο της και η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής των χρηστών, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ προϊόντων – λογισμικών – υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή. Η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται για λογαριασμό και με ευθύνη του πελάτη εφόσον απαιτείται. Η εταιρία δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων τρίτων κατασκευαστών που διαθέτει στους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματός της επειδή τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές/κατασκευαστές τους σε κλειστά κουτιά.

Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο διαδικτυακός τόπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα που περιλαμβάνει θα λειτουργεί χωρίς διακοπή και σφάλματα. Σε περίπτωση που ο χρήστης διαπιστώσει οποιασδήποτε φύσης σφάλμα ή παράβαση στην λειτουργία ιστοσελίδας οφείλει να απευθυνθεί στην εταιρία. Σε διαφορετική περίπτωση, η εταιρεία επιφυλάσσεται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας από την χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση της εταιρείας καταγγελία χρήστη σε οποιαδήποτε Αρχή. Η εταιρεία επίσης περιορίζει την ευθύνη της για κάθε ζημία σε σχέση με τις παρεχόμενες στο διαδικτυακό τόπο πληροφορίες και τη διαθεσιμότητα τους και κάθε ζημία, αναφορικά με ιούς ή οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο, βλαπτικό στοιχείο για το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή του χρήστη, προερχόμενο είτε από το διαδικτυακό τόπο ή από το διακομιστή που φιλοξενεί το διαδικτυακός τόπο και τον θέτει προς χρήση. Τέλος η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιείται από τρίτους με σκοπό να θιγούν τρίτα πρόσωπα.

Ο διαδικτυακός τόπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα που περιλαμβάνει, περιέχει έκθεση προϊόντων που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες και κατά συνέπεια η χρήση του απαγορεύεται για ανήλικους χρήστες. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που ανήλικοι χρήστες επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Το http://www.monemvasiawinery.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της εταιρίας. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται στo www.monemvasiawinery.gr, (ενδεικτικά: εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει ολικά ή μερικά αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της εταιρείας (το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς σκοπούς με την επισήμανση της προέλευσής του από το διαδικτυακό τόπο). Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν και αντιπροσωπεύουν την εταιρία είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της εταιρίας  και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δε συνεπάγεται εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ο διαδικτυακός τόπος λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, δηλαδή το ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών και ιδίως τα άρθρα 3, 3α, 3β, 3δ-3γ, στα οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση εξ αποστάσεως σύμβασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό άρθρο του ανωτέρου νόμου.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Σε περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα θα ενημερώνεστε με e-mail ή τηλεφωνικώς για τον ακριβή χρόνο παράδοσης. Αν συμφωνείτε για το νέο χρόνο παράδοσης θα πρέπει να μας ενημερώνετε με e-mail ή τηλεφωνικά ότι είστε ενήμερος και επιθυμείτε η παραγγελία σας να παραμείνει ενεργή. Σε περίπτωση που οι νέοι όροι εκτέλεσης της παραγγελίας δεν σας ικανοποιούν η παραγγελία σας θα ακυρώνεται.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις:

Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι αγορών σας πατώντας στο κουμπί διαγραφή και μετά ενημέρωση. Παράλληλα, μπορείτε να μεταβάλετε την ποσότητα των προϊόντων που έχετε επιλέξει σε μηδέν.

Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν στο χώρο σας μπορείτε να καλέσετε στο 2732053096 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελίας σας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο κατά περίπτωση και κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και συμφωνίας από την πλευρά της εταιρίας, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας.

ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Στις τιμές που αναγράφονται περιλαμβάνεται Φ.Π.Α (24%).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η εταιρία δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, των χρηστών της ιστοσελίδας και των πελατών του τηρώντας τον νόμο Ν.2742/97 σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά σας στοιχεία ζητούνται, καταγράφονται και χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτησή σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν πρόκειται να δοθούν σε καμία περίπτωση σε άλλες εταιρείες ή φορείς χωρίς την άδεια σας, ενώ βάσει του νόμου προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά όποτε το επιθυμείτε. Τέλος τo monemvasiawinery.gr παρέχει την δυνατότητα σε οποιονδήποτε χρήστη δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή, να υποβάλλει αίτημα διαγραφής από το αρχείο του. Σε αυτή την περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα του χρήστη διαγράφονται και παύουν να χρησιμοποιούνται.

καλωσορίσατε στο
κελάρι μας